Najbolja besplatna online knjižnica

Antička i novovjekovna epistemologija

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2011
VELIČINA PO DATOTECI: 11,95
ISBN: 9789532223842
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Gavran Miloš, Ana
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Antička i novovjekovna epistemologija pdf

Opis:

Epistemologija je područje filozofije koje se bavi problemima znanja. U knjizi je epistemologija, međutim, shvaćena u širem smislu od onog u kojem se epistemologija razumijeva kao puka teorija znanja. Takva epistemologija u užem smislu bavi se ‘velikim’ epistemološkim pitanjima o tome što je znanje i koji su uvjeti znanja, opravdanja i istine. Međutim, u širem smislu epistemologija obuhvaća i pitanja izvora spoznaje, mehanizama stjecanja znanja i sva ostala pitanja koja se tiču fenomena spoznavanja i posjedovanja znanja. U nastojanju da pokažemo kako su se epistemološki problemi artikulirali i kako su se razvijale najznačajnije teorije u odgovarajućim intelektualnim kontekstima, usredotočile smo se na antičku i novovjekovnu filozofiju koje zasigurno predstavljaju samu srž filozofske klasike. U antologiji su obuhvaćena ključna stajališta najistaknutijih predstavnika antičke i novovjekovne misli o problemima spoznavanja i znanja među kojima su Platon, Aristotel, stoici, epikurovci, skeptici, René Descartes, John Locke, G. W. Leibniz, George Berkeley, David Hume, Thomas Hobbes, Immanuel Kant i G. W. F. Hegel. Ova antologija ima cilj popuniti veliku prazninu u studiju filozofije koja je posljedica svojevrsne predrasude da je epistemologija ponajprije tema suvremene filozofije. Zbog toga su izgubljeni iz vida veliki epistemološki problemi koje su postavili klasični filozofi, a koji su suvremene filozofe motivirali na istraživanja. To su pitanja poput, primjerice, ovih: Mogu li dokazati da vanjski svijet postoji? Kako znam da su predmeti koje vidimo upravo takvi kakve vidimo? Je li moguće razlikovati slučaj ispravnog opažanja od iluzije, halucinacije ili sna? Rađamo li se s nekim urođenim znanjem? Smijemo li se osloniti na druge ljude i povjerovati onome što nam govore? Moramo li znati (logička) pravila prema kojima zaključujemo da bismo mogli reći da znamo ono što smo zaključili? Ometaju li emocije formiranje ispravnih vjerovanja o svijetu i drugima? I mnoga druga. Ovu smo antologiju sastavile tako da kombinira s jedne strane problemski i povijesni pristup, a s druge suvremeni i klasični pristup. Naime, problemi su koncipirani na način na koji se razmatraju epistemološki problemi u suvremenim raspravama, ali su stajališta izložena kronološkim redom na način da se može razumjeti kako su pitanja postavljana i kako su se rasprave razvijale kroz antičku i novovjekovnu filozofiju. Cilj nam je bio, između ostaloga, učiniti klasične filozofe i njihove misli o spoznaji i znanju bližim studentima i onima koji ulaze u avanturu filozofskog razmišljanja o ovim temama, s nadom da će u njima naći mnogo zanimljivih ideja koje smo mi našle. “U Hrvatskoj, a prema mojim spoznajama ni u regiji, ne postoji drugo djelo slična sadržaja i kakvoće.” -Elvio Baccarini “…[n]ajbolji oblik historijskog pristupa epistemološkim problemima.” -Filip Grgić

...bada. Epistemologija kao takva je pojam koji je u svom užem značenju izjednačen s teorijom znanja, no njezina egzistencijalna putanja nikako nije jednostrana, a putanja skepticizma još manje ... Prijić-Samaržija, Snježana | Hrvatska enciklopedija ... . Drugim riječima, skepticizam nije imao isti cilj u antici i kasnije, u novovjekovnoj, odnosno suvremenoj... ISSN 1392-1126. PrOBleMOS 2012 Priedas. REdukCiNiS EmpiRizmaS mETOdOlOgija aR EpiSTEmOlOgija? justas BujokasVilniaus universitetoFilosofijos katedraUniversiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius El. patas: [email protected] 2013. Antička i novovjekovna epistemologija. S Prijić-Samaržija, A Gavran Miloš. Jesenski i Turk, 2011. 2011. EPIKUROVSKA EPISTEM ... MojaRijeka.hr - Antička i novovjekovna epistemologija ... . 9/1, LT-01513 Vilnius El. patas: [email protected] 2013. Antička i novovjekovna epistemologija. S Prijić-Samaržija, A Gavran Miloš. Jesenski i Turk, 2011. 2011. EPIKUROVSKA EPISTEMOLOGIJA. GM Ana. University of Zagreb. Radi kao docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predmet interesa joj je antička filozofija. DJELA: Antička i novovjekovna epistemologija (u koautorstvu sa Snježanom Prijić-Samaržija), Zagreb, 2011. Šta znači EPISTEMOLOGIJA? » epistemologija • ženski rod Teorija saznanja; nauka o aksiomima filozofije. Nauka koja se bavi osnovama i valjanosti znanja. » Epistemologija • lat. (ili gnoseologija) je oblast filozofije koja istražuje mogućnosti, korene nastanka i krajnje domete ljudskog saznanja. Ratimir MARDEŠIĆ, Novovjekovna latinska književnost, u: Povijest svjetske književnosti, knj. Antička i novovjekovna epistemologija, Jesenski i Turk: Zagreb. Sveučilište u Z agrebu Hrvatski studiji. Antička filozofija uopće, s filozofima poput Platona i Aristotela, zacrtala je daljnji razvoj estetike, te u bitnom odredila okvire nje­ na U. Popović, Novovjekovna filozofija i zasni­ vanje estetike. »Nijemci su jedini koji se sada riječju estetika služe, da njome označe ono što drugi nazivaju kritikom ukusa. Objavila je mnogobrojne znanstvene radove, osobito iz područja spoznajne teorije i epistemologije. Glavna djela: Oko i svijet (1995), Društvo i spoznaja (2000), Praktična etika (suautor Elvio Baccarini, 2007), Antička i novovjekovna epistemologija (suautorica Ana Gavran Miloš, 2011)....