Najbolja besplatna online knjižnica

Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom ostali propisi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2012
VELIČINA PO DATOTECI: 10,42
ISBN: 9789533290072
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR:
CIJENA: BESPLATNO

Knjigu možete preuzeti Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom ostali propisi u pdf epub formatu nakon besplatne registracije

Opis:

Predgovor Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/II)u primjeni je od I. siječnja 20I2. Do- sadatnja primjena propisa o javnoj nabavi ukazala je na dodatnupotrebu drugaiijeg uredenja javne nabave, iime bi se trebala osigurati brža i uiinkovitijazattita prava gos- podarskih subjekata, ubrzali postupci, osigurala njihova transparentnost i unaprijedio sustav pravne zattite,koje ciljeve bi trebao osigurati novi Zakon. Kako bi svim sudionicima primjene Zakona o javnoj nabavi olaktali njegovu primje- nu, pripremilismo pojmovno kazalo Zakona, te podzakonske akte koji su donijetido tiskanja ove knjige. Uz ove propise, knjiga sadrži i tekst Zakona o koncesijama (Nar. nov., br. I25/08), kojim se uvodi jedinstveni postupak davanja koncesija i jedinstvena zattita za sve sudio- nike u postupku, te proiitŠEni tekst Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Nar. nov., br. (Nar,. nov., br. I29/08 i 55/II),koji je donijet u cilju osiguravanja javnih potreba sveobuhvatnijim angažiranjem privatnog partnerstva. U knjizi su sadržani i podzakonski akti za provedbutih zakona. Korpus ovih propisa zaokružen je Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolupostupaka javne nabave. Svojim sadržajem knjiga je posebno prilagodena i polaznicima specijalistiikog pro- grama izobrazbe iz podruija javne nabave. Urednica Sadržaj: ZAKON O JAVNOJ NABAVIII I. DIO OPŠE ODREDBE II 2. DIO SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUOITELJE 3. DIO SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUOITELJE 4. DIO PRAVNA ZAŠTITA 5. DIO SREDIENJE TIJELO DRBAVNE UPRAVE NADLEBNO ZA SUSTAV JAVNE NABAVE 6. DIO PREKREAJNE ODREDBE 7. DIO PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE ABECEDNO KAZALO POJMOVA UREDBA O NACINU IZRADE I POSTUPANJU S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PONUDAMA UREDBA O OBJAVAMA JAVNE NABAVE UREDBA O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI PRAVILNIK O PRIMJENI JEDINSTVENOG RJECNIKA JAVNE NABAVE (CPV) PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUCJU JAVNE NABAVE UREDBA O UREDU ZA SREDISNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZAKON O KONCESIJAMA UGOVORA O KONCESIJI ZA JAVNE RADOVE PRAVILNIK O USTROJU I VODENJU REGISTRA KONCESIJA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU 26I PROJEKATA JPP-a UREDBA O KRITERIJIMA OCJENE I ODOBRAVANJA PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA NADMETANJE UREDBA O SADRZAJU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU UREDBA O IZOBRAZBI SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA UREDBA O NADZORU PROVEDBE PROJEKATA JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA PRAVILNIK O USTROJU I VODENJU REGISTRA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU DOKUMENTACIJE ZA UPIS ZAKON O DRZAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE …

... djelo autora Skupina autora, nakladnika TEB ... Javna nabava - SVEGA Internet knjižara ... . Pronađite djelo na webshopu Knjižare Ljevak. autor: Vedran Jelinović broj stranica: 204 godina izdanja: 2017. vrsta uveza: meki jezik: Hrvatski O knjizi: Stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (Zakon) koji je predmet ovog Komentara završilo je relativno dugo razdoblje izrade Zakona, ali i implementacije Regulatornog okvira za javnu nabavu Europske unije iz 2014. Kako je važnost prava javne nabave za pra ... Zakon O Javnoj Nabavi S Pojmovnim Kazalom - Ostali Propisi ... . Kako je važnost prava javne nabave za pravni poredak, javna tijela i gospodarstvo uopće iznimno velika, postupak i samo ... ZJN 2016 s pojmovnim kazalom Zagreb, siječanj 2019. Sadržaj Sadržaj: ZAKONI: ZAKON O JAVNOJ NABAVI 13 DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE 13 GLAVA I. Opće odredbe (čl. 1. - 28.) 13 POGLAVLJE 1. Predmet, pravni akti Europske Unije, pojmovi i načela 13 POGLAVLJE 2. Naručitelji 18 POGLAVLJE 3. Mješovita nabava 20 15 Aktualnosti u primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku (travanj 2010.) 49,00 JAVNA NABAVA 16 E-nabava i ugovori o javnoj nabavi (ožujak 2018.) 300,00 17 Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom (svibanj 2017.) 120,00 18 Javna nabava od 1.1.2017. Javna nabava Pravna regulativa 27 Građenje 1 Građevinski radovi 1 Komunalne službe 1 Koncesije 1 Prikazuje se 1 - 20 od 31 za pretraživanje: '' , Upit obrađen za: 0.07s Zakon o javnoj nabavi : s pojmovnim kazalom : [i] ostali propisi HK12-00121 Zakon o nasljeđivanju : Nar. nov., br. 4803, 16303 i 3505 - v. Zakon o obveznim odnosima : opširno pojmovno kazalo HK12-00113 15 Ovršni zakon - ostali propisi (kolovoz 2017.) 125,00 16 Aktualnosti u primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku (travanj 2010.) 49,00 JAVNA NABAVA 17 Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom (svibanj 2017.) 120,00 18 Javna nabava od 1.1.2017. Zakon o javnoj nabavi by Croatia, unknown edition, ... You've discovered a title that's missing from our library. Can you help donate a copy? If you own this book, you can mail it to our address below. You can also purchase this book from a vendor and ship it to our address: Zakon o javnoj nabavi by Croatia, 2012, TEB-Poslovno savjetovanje d. o. o. edition, in Croatian Zakoni Zakon o javnoj nabavi : s pojmovnim kazalom : [i] ostali propisi / [urednica Dušanka Marinković Drača]. - Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2012. (Sv. Internet knjižara - poslovna i stručna literatura - Javna nabava. U radovima au...