Najbolja besplatna online knjižnica

Zakon o javnoj nabavi i ostali propisi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2013
VELIČINA PO DATOTECI: 5,70
ISBN: 9789533290225
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR:
CIJENA: BESPLATNO

knjige Zakon o javnoj nabavi i ostali propisi epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

ZAKON O JAVNOJ NABAVI S POJMOVNIM KAZALOM – OSTALI PROPISI Iz sadržaja: Zakon o koncesijama Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o javnoj nabavi, koji je u primjeni od 1. siječnja 2012., s pojmovnim kazalom te podzakonskim aktima kojima se osigurava cjelovitost uređenja sustava javne nabave. Osim tih propisa, ovo izdanje sadrži i Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti, novi Zako o koncesijama iz 2012. te Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Objavljeni su i podzakonski akti za provedbu ovih zakona. Zbirka propisa sadrži i Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

... ostali propisi. Na visinu naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije Ako naručilac namerava da nabavi dobra, usluge ili radove sa specifičnim ekološkim Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o državnoj upravi, ako ovim zakonom ... IUS-INFO - Zakon o javnoj nabavi ... ... Zakoni i ostali propisi. Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine" broj 25/13 i 85/15), objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine Zmijavci: I) Općenito. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju... Zakon o javnoj nabavi. DKOM. Stručna Služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima. 1. Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL ... PDF Dokumentacija za nadmetanje | Zakon o javnoj nabavi ... . Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju... Zakon o javnoj nabavi. DKOM. Stručna Služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima. 1. Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28. Zakoni I ostali propisi koji se odnose na područje rada jedinice lokalne samouprave. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi nn 94/2018. Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (NN 1/19) 1/20)... Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. Ostali propisi koji se primjenjuju. Zakon o radu (NN93/14, 127/17, 98/19) Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18) Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15). Zakon o javnoj nabavi traži da se kupi najpovoljnije određene kvalitete, a koju vi kao naručitelj određujete. naravno don, pagid i ostali proizvođači nisu na zetovoj listi prihvačenih proizvođača ni u kojoj razini kvalitete. OSTALI PROPISI. Zakon o proračunu (NN, broj 87/08, 136/12 i 15/15). Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18). Zakon o javnoj nabavi (NN, broj Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13 i 85/15). Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Zakon o tajnosti podataka (NN... rabljeno. Opis oglasa. Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom. Nakladnik: TEB - poslovno savjetovanje Zagreb 2012. 317 str. > Zakoni i ostali propisi. Na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 1. ("Narodne novne" br. tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj skoli.html pravilnik o tjednim zaduzenjima procisceni teks.docx NN 120 2016 Zakon o javnoj nabavi.docx TKU NN 128 od... Zakoni i propisi. Zakon o šumama (NN 68/2018, 115/2018 i 98/2019). Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16). Šumsko-odštetni cjenik (NN 37/15). Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 16/15 i 30/2018)... Zakon o javnoj nabavi ne treba se primjenjivati za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 70 tisuća kuna, no zakonska je Obveznici javne nabave također će morati voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, novine su vezane i uz reguliranje sukoba interesa, pravnu zaštitu... Podzakonski propisi (10). Utjecaj na druge propise (10). Zakon o zaštiti na radu 15. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 16. Zakon o trgovačkim društvima 17. Zakon o trgovini 18. Zakon o općem upravnom postupku 19. Zakon o javnoj nabavi 20. Zakon o vatrogastvu 21. Zakon o zaštiti od požara 22. JAVNA NABAVA Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 26/11, 12/12, 48/13, 57/15) Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine 10/12) Uredba o nadzoru nad... Zakoni i ostali propisi. Zakon o zdravst...