Najbolja besplatna online knjižnica

Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2013
VELIČINA PO DATOTECI: 12,8
ISBN: 9789533035963
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR:
CIJENA: BESPLATNO

Uživaj čitajući Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas epub knjige besplatno

Opis:

UVOD ILI ŠTO SADRŽI (ŽELI) OVA KNJIGA: Hrvatska skulptura u razdoblju od 1950. do danas važna je i znakovita slika i unutar europske umjetnosti. Značajniji se prikazi skulpture druge polovice XX. stoljeća mogu naći u pojedinačnim većim ili manjim cjelinama, manje ili više pouzdanima, dobrim interpretacijama pojedinih dijelova kiparske prošlosti i sadašnjosti. Fragmenti te slike mogu se naći na velikim tematskim, problemskim, bijenalnim i trijenalnim izložbama. Tu su i tekstovi kritičara i povjesničara umjetnosti koji su skulpturi posvetili velik dio svojih radova. Istodobno, već je zamijećeno da usprkos brojnim monografijama, pojedinim prilozima, istraživanjima, izložbama, ta slika boluje od poslovičnoga nedostatka sintetskih ocjena, studija i pristupa te bogate i vrijednosno značajne cjeline likovnoga života u Hrvatskoj nakon 1950. godine. Uz djela mnogih autora smatramo da knjiga uvaženoga profesora i povjesničara umjetnosti Grge Gamulina prirodno priziva svoj nastavak kako bi slika moderne i suvremene skulpture XX. stoljeća bila cjelovitija i potpunija u nastojanju da opravda naslovom »prigrabljeno« vrijeme. Stoga zahvalnost profesoru Gamulinu ostaje u temeljima i ovoga napora neovisno o tome što su naši pristupi, i više nego sama građa, različiti. Jer Gamulinovom knjigom dobili smo biografski i kronološki sređenu građu do 50–ih godina prošloga stoljeća*** Postoji li nakon 1945. godine doista neka specifična poslijeratna umjetnost? pita se Manfred Schneckenburger. I premda dobar dio europske umjetnosti i umjetnika nakon Drugoga svjetskog rata ustraje na razradi svojih ranijih traženja i rješenja, zacijelo ima razloga nakon toga užasnoga iskustva drugačije govoriti o europskoj umjetnosti koja traži svoj izgubljeni humanistički temelj. Europsko se kiparstvo dobrim dijelom vezuje i trijezni sudbinom ponižena svijeta, iskazuje jednu egzistencijalističku bolnu crtu umjetnosti pune pesimističkih i tragičnih slika (uzmimo G. Richier, A. Giacomettija, M. Marinija i brojne druge). U Hrvatskoj je to pitanje više nego umjesno. Odgovor je potvrdan. Doista, u Hrvatskoj nakon 1950. godine postoji »specifična« poslijeratna umjetnost. Jer umjetnost koja se u nas rađa nakon 50–ih nema puno zajedničkoga s vlastitom prošlošću i umjetnošću 20–ih, 30–ih godina, ali ima puno s europskom umjetnošću prvih desetljeća XX. stoljeća, kao i s aktualnim europskim zbivanjima u umjetnosti nakon 1945. ili bolje rečeno 1950. godine. Pa premda nema datumski određenih zbivanja, ipak su pedesete granica na kojoj se lome stare i rađaju nove koncepcije hrvatskoga kiparstva. A kako se ne može puno učiniti pukom kronologijom i tipologijom europskoga kiparstva u odnosu na hrvatsku umjetnost do sredine stoljeća, pedesete daju za pravo da se o hrvatskome kiparstvu promišlja na drugačiji način i iz drugačijih osnovica. I kada im se ne priznaje status prijelomnice ili novoga početka, hrvatsko kiparstvo i umjetnost općenito od 50–ih bilježi svoje uspone i plodne dodire i prožimanja s europskom i svjetskom umjetnošću. Te vrline se dijelom zahvaljuju i oslonima na iskustva velikih plastičara (Marino Marini, Henry Moore, Jean Arp, Constantin Brancusi, Alberto Viani), a dijelom i vraćanjem na modernističku avangardnu umjetnost prvih desetljeća XX. stoljeća. U hrvatskome kiparstvu nakon 1950. rodila se kiparski bogata i raznorodna slika koja se izdvaja i svojim vrijednosnim i leksičkim posebnostima. Štoviše, nakon 1950. situacija se u hrvatskom modernome i suvremenome kiparstvu može označiti pravim procvatom i ponovno nađenom europskom sudbinom — što nije bio slučaj s kiparstvom između dva svjetska rata.Toj su sudbini prvi pridonosili upravo kipari koji su povezali prošlo i sadašnje, staro i novo: Kosta Angeli Radovani, Ksenija Kantoci i Vojin Bakić. Ali što je hrvatska umjetnost kiparstva nakon pedesete godine XX. stoljeća? Je li to pojam vezan uz ime hrvatskoga kipara? Je li to prostor? Je li to i neki novi Schiavon koji umjesto u Veneciji radi u Aranđelovcu, Villanfranceu ili u Sarajevu, živi u Australiji ili ostavlja djelo u Grazu ili Počitelju? Do koje točke (osim vremenske) možemo ići u omeđivanju područja kako bismo naznačili predmet naše zadaće? Na to ćemo pitanje, pouzdavajući se u vrijednosni kriterij, odgovoriti zaobilazno. Recimo, megalomanski arhitektonsko–skulptoralni sklop posvećen NOB–u u Šehitlucima pokraj Banje Luke (Republika Bosna i Hercegovina) nećemo zbog njegovih grandomansko–propagandnih ciljeva i umjetničkih promašaja, a samo zato jer su rad hrvatskoga umjetnika, navesti u ovoj knjizi. S druge strane radosno ćemo navesti spomenik u Valjevu (Republika Srbija) kipara Vojina Bakića ili djelo Branka Ružića u Sarajevu (Republika Bosna i Hercegovina). Hrvatska se skulptura u spomenutome razdoblju mora (do 90–ih godina prošloga stoljeća) sagledavati u okvirima jugoslavenske umjetnosti, premda je ona po mnogim posebnim znakovima, brojnošću imena i bogatstvom pristupa, pa naposljetku i vrijednostima, zasebna i odvojena cjelina. Poveznice kojih ima u okvirima bivše države u kojoj politički i pravno djeluje sekundarne su. One su, uz osjećaj umjetničke slobode u odnosu na zemlje istočnoga bloka ili unutar »Željezne zavjese« više zajednički društveni projekt (kolonije, izložbe, zajednički nastupi umjetnika na velikim izložbama u inozemstvu, simpoziji, kontakti…), dok se jasnija zajednička slika (ironično nazvana grupni portret s petokrakom) ponajbolje ogleda u prebujnome, gotovo pjenušavome spomeničkome segmentu (spomenici NOB–u). Uz kratku povijest modernoga hrvatskog kiparstva do sredine XX. stoljeća uputit ćemo na kratkotrajno, ali neutjecajno razdoblje socrealizma. Potom ćemo u poglavlju Poslijeratni obnovitelji hrvatskoga kiparstva govoriti o ulozi trojice kipara u obnovi hrvatskoga kiparstva, te ulozi Akademije primijenjenih umjetnosti koja je odgojila sjajnu generaciju umjetnika. A iznad svega, nastojat ćemo u sagledavanje hrvatskoga kiparstva do kraja XX. stoljeća uključiti načela raznolike i modernosti i suvremenosti. Dakako, u dobrome se dijelu kiparske građe nakon 1950. daju uočiti, čvrsto uzglobiti i postaviti u okvire brojne pojave koje su sami oblici kiparskoga izražavanja nametnuli (skulptura u drvu, »željezno doba« hrvatske skulpture, spomenička skulptura itd.). Taj dojam reda i preglednosti nestaje s pojavom novih kiparskih oblika i »skulpturom u proširenome polju«70–ih i 80–ih godina XX. stoljeća. Nastojali smo ovdje, posebice u segmentu spomeničke i memorijalne skulpture, zanemariti etikete »državnih kipara« koje su se lijepile za neke umjetnike u prošlosti i sadašnjosti (I. Meštrović, A. Augustinčić, D. Džamonja, K. Kovačić). To nije moglo ni u kojemu slučaju utjecati na sud o primjerice spomeniku, neovisno o tome kome, čemu ili u ime čega je stvarano i poticano, nego je taj sud priljubljen uz djelo i ovisan je o tome govori li prvo sebe. Unutar pojedinačnih imena samo smo djelomično izdvojili ili uključili spomenička rješenja u individualne opuse umjetnika naznačavajući na kraju knjige cjelinu koja zavređuje i temeljitiju obradu. Po kriteriju djela, a ne opusa ili kontinuiteta, apostrofirali smo djela nekih umjetnika koji su, iz ne znamo kakvih razloga, jednostavno nestali i ostali bez kontinuiteta, ali su u pojedinome razdoblju imali važnu i značajnu ulogu. Prekoračivanje zamišljene granice i iznevjeravanje vremenskoga određenja (2000) te isticanje mladih umjetnika i njihovih djela možda je i preuranjeno, ali mi smo povjerovali u vrline njihova pristupa, htjeli ohrabriti mlade autore. To je, ipak, daleko od toga da stanovito klasificiranje, smještanje u stilske, tipološke i značenjske grupe, kojih u difuznome vremenu nema, određuje njihovu sudbinu. Nipošto. Štoviše, kako nema datumski omeđenih zbivanja, i kako je puno toga u međusobnoj organskoj vezi, granicu (2000) nećemo fatalistički shvaćati kao limes, koji se kao u strogo propisanoj igri ne smije prijeći. Dakako, u prostoru recentnoga i svakodnevnoga zbivanja najviše se izlažemo opasnosti da napravimo pogrešku, mogućnosti krivoga shvaćanja i nerazumijevanja. Ali, taj ćemo rizik preuzeti stvarajući kakav–takav (polemički ili dokumentaristički) temelj za kakvu buduću studiju, koja će biti pisana »nakon iskustva«. Uz to, moramo pripomenuti da je veliki napor za pisca i suradnike bio pronaći građu i reproducirati primjere i djela o kojima se govori i na koji se sud o umjetniku, i opusu i o cjelovitoj slici, najviše oslanja. Premda u tome nismo posve uspjeli, smatrali smo da je dobar odabir djela i dobra reprodukcija puno bolja od riječi i opisa. U početku rada na ovoj knjizi i u korist njezine potpunosti i najširih uvida potaknuli smo brojne umjetnike na suradnju. Riječ je o umjetnicima koji su se radeći u drugim medijima, manjim dijelom svojega stvaralačkoga interesa zadržali na skulpturi, objektu ili instalaciji. S vremenom su neki od njih iz ove knjige iz raznih razloga izostavljeni. Njima se duboko ispričavamo nadajući se jednom sagledati i njihove stvaralačke pozicije koje su vrijednosno neupitne.O autoru: Ive Šimat Banov rodio se 12. studenog 1951. u Murteru na istoimenom otoku. Nakon osnovne škole u rodnom mjestu, gimnaziju i studij povijesti umjetnosti i arheologije završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je i doktorirao. Radio je u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« te na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Danas je redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i suradnik na Doktorskim studijima Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Bio je izbornikom hrvatske selekcije na XXIV. međunarodnom bijenalu u Sao Paolu (Brazil) 1998. godine, te na Grafičkom bijenalu u Ljubljani 1999. godine. Još za vrijeme studija sudjeluje u brojnim arheološkim istraživanjima, objavljuje kritike, osvrte i studije u brojnim časopisima, stručnom i dnevnom tisku. Znanstvena, stručna i publicistička djelatnost pisca obuhvaća razdoblje moderne umjetnosti, posebice hrvatskoga modernoga i suvremenoga kiparstva. Autorom je brojnih tematskih, problemskih, monografskih i retrospektivnih izložbi. Objavio je više od 30-ak monografija o našim i stranim slikarima i kiparima (M. Ujević–Galetović, M. Smerdu, V. Lipovac, Š. Vulas, K. Angeli Radovani i druge). Pružao je stručnu pomoć pri ustanovljenju stalnih zbirki (J. Ambroz Testen u Krapnju kod Šibenika, i u Kamporu na Rabu; Zlatko Prica u Samoboru i dr.). Objavio je dvije knjige eseja i ogleda iz problematike urbanizma, kiparstva, ekologije, moderne i suvremene umjetnosti (Glas za nesigurne ASA, Zagreb 1999; Dnevnik prolaznika, MH, Zagreb 2006). Povremeno objavljuje poetske i prozne tekstove.

...parstvo od 1950. do danas' Ive Šimata Banova ... On živi umjetnost i za umjetnost — eZadar.hr ... . Na promociji sudjeluju akademik Tonko Maroević, dr.sc. Zvonko Maković, član suradnik HAZU, dr.sc. Nives Tomašević, urednica knjige i dr.sc. Ive Šimat Banov, autor. Hrvatska skulptura u razdoblju od 1950. do danas važna je i znakovita slika i unutar europske umjetnosti. Značajniji se prikazi skulpture druge polovice XX. stoljeća mogu naći u pojedinačnim većim ili manjim cjelinama, manje ili više pouzdanima, dobrim interpretacijama pojedinih dijelova kiparske prošlosti i sadašnjosti. Title: O knjizi "Hrvatsko kiparstvo od 1950 ... Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas knjiga autora - VBZ ... ... . Title: O knjizi "Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas", Author: Narodni muzej Zadar, Name: O knjizi "Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas", Length: 3 pages, Page: 2, Published: 2014-03-24 Issuu ... Knjiga Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas, autora Ive Šimata Banova, u seriji Povijest umjetnosti u Hrvatskoj zagrebačke Naklade Ljevak, veliki je izdavački poduhvat. Veliki kako u formi tako i u sadržaju. Libar je to od 814 stranica, tvrdo ukoričen, dimenzija od 27 x 21x 5 cm, težak 2,804 kg. na digitalnoj kuhinjskoj vagi. Vaši osobni podatci bit će korišteni radi unaprjeđenja usluge webshopa, kontroliranja pristupa Vašem računu i u ostale svrhe opisane u pravilima privatnosti. Ive Šimat Banov HRVATSKO KIPARSTVO OD 1950. DO DANAS Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas - Ive Šimat Banov. Cijena 340 kn ~ 46 € Pošalji poruku Veleprodajna cijena: Približno: Netto cijena: PDV: Šifra oglasa: 16672118 Podijeli Spremi Osnovne informacije Lokacija Grad Zagreb Stanje ... Povijest umjetnosti u HrvatskojHrvatsko kiparstvo od , 1950. do danas, autora Ive Šimata Banova, i Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas, autorice Sandre Križić Ro- ban. Prvih pet knjiga iste edicije povjesničara umjetno- sti Grge Gamulina godinama su bile jedini kompendiji i udžbenički pregledi hrvatskog slikarstva i kiparstva Ive Šimat Banov, autor kapitalnog djela 'Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas' i jedan od najvećih autoriteta za kiparstvo u Hrvatskoj, najavljuje novu knjigu eseja o urušavanju kriterija i podilaženjima na području spomeničke baštine, koji su doveli, kako kaže, do 'kretenizacije i spomeničke ridikulizacije Hrvatske' Naš najveći autoritet za skulpturu, povjesničar umjetnosti i sveučilišni profesor Ive Šimat Banov, upravo je objavio antologijsku knjigu "Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas", u izdanju Naklade Ljevak, u kojoj je na više od osamsto stranica pokazao najvažnija kiparska dostignuća na ovim prostorima. Na knjigu Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas Ive Šimata Banova čekalo se dugo. No budući da je riječ o kapitalnom djelu hrvatske povijesti umjetnosti - ne samo Naklade Ljevak, koja ga je objavila, nego uopće hrvatskoga nakladništva - moglo bi se postaviti pitanje je li to djelo bilo suđeno Banovu i odmah dati afirmativan odgovor. To je, zapravo, nadoknađivanje ranijih propusta naše umjetničke historiografije te za Ivu Šimata Banova, autora pozamašne knjige (osamsto stranica) Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas ponajprije valja konstatirati - kao što je i on učinio za svoga „uvaženoga prethodnika" Grgu Gamulina, autora knjige Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX ... On živi umjetnost i za umjetnost, riječi su kojim je docentica Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Nives Tomašević, opisala Ivu Šimat Banova, koji je sinoć u Galeriji umjetnina predstavio knjigu "Hrvatsko kiparstvo od 1950. godine do danas''....