Najbolja besplatna online knjižnica

Hrvatska morfonologija

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2013
VELIČINA PO DATOTECI: 4,82
ISBN: 9789532601947
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Marković, Ivan
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Hrvatska morfonologija pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

Knjiga Hrvatska morfonologija kroatista Ivana Markovića prvi je obuhvatni i temeljiti opis morfonologije hrvatskoga jezika. Morfonologija, jezikoslovna disciplina koja se bavi i fonološki i morfološki uvjetovanim glasovnim promjenama predmet je gramatičkih opisa hrvatskoga jezika, ali uglavnom rudimentarno, kao ancila bilo fonologiji bilo morfologiji. Knjiga se sastoji od petnaest poglavlja. U opsežnom “Uvodu” donose se odredbe morfonologije kao dijela gramatike i njezina predmeta, iscrpna i primjerima iz različitih jezika te različitih registara hrvatskoga jezika potkrijepljena tipologija glasovnih promjena, razrada glasovnih promjena prema njihovoj uvjetovanosti i prema njihovim posljedicama, prikaz u suvremenu jezikoslovlju uvriježene notacije glasovnih promjena (koja je dalje u knjizi provedena) te kratke napomene o povijesti morfonologije i pojedinim problemima koje je uvodno nužno bilo riješiti da bi daljnji opis mogao biti konzistentan. Sljedećih četrnaest poglavlja posvećeno je glasovnim promjenama hrvatskoga jezika: “Jednačenje konsonanata po zvučnosti”, “Jednačenje konsonanata po mjestu tvorbe”, “Ispadanje konsonanata”, “Umetanje j”, “Umetanje a”, “Smjena l//o”, “Prijeglas”, “Smjena ě//e”, “Palatalizacija”, “Sibilarizacija”, “Jotacija”, na jednome mjestu obuhvaćene su uvelike zanemarene “Promjene u I. i II. glagolskoj vrsti”, potom “Prijevoj” i nacrt prikaza “Internacionalnoga sloja promjena” u hrvatskome. Knjiga je opremljena popisom literature, kazalima imenâ, pojmova i jezikâ te tablicom u knjizi rabljenih transkripcijskih simbola (prema međunarodnome fonetskom alfabetu /IPA/ i tradicionalnoj hrvatskoj, odnosno slavenskoj notaciji).

...orfonologija book. Read reviews from world's largest community for readers ... Hrvatski standardni jezik - Fonologija i morfonologija ... . Knjiga Hrvatska morfonologija kroatista Ivana Markovića prvi je o... O knjizi HRVATSKA MORFONOLOGIJA. Knjiga Hrvatska morfonologija kroatista Ivana Markovića prvi je obuhvatni i temeljiti opis morfonologije hrvatskoga jezika. odslušati kolegija. Hrvatski standardni jezik - fonologija i morfonologija. Morfološka tipologija i univerzalije. Hrvatska morfologija tipološki. Glagol I. Glagol. 2013. Hrvatska morfon ... Hrvatska morfonologija ... . Hrvatska morfologija tipološki. Glagol I. Glagol. 2013. Hrvatska morfonologija. 2013. Hrvatska morfonologija. Zagreb: Disput. Hrvatska fonološka praksa, međutim, nije slijedila takav razvoj. Istraživanja su i dalje pretežno utemeljena u popisivanju i opisivanju podataka prikupljenih Težak, Stjepko (2007) Morfonologija. Hrvatska fonologija i morfonologija - 01. Treća artikulacija raščlanjivanje je fonema i fonova na razlikovna Hrvatska fonologija i morfonologija - 02. Isti razvoj povijesno imamo u č-to → š-to (usp... Hrvatski Standardni Jezik - Fonologija I Morfonologija. MORFONOLOGIJA I FONOLOGIJA. jezik - sustav - ukupnost jedinica i odnosa među njima. HRVATSKA MORFONOLOGIJA Knjiga Hrvatska morfonologija kroatista Ivana Markovića prvi je obuhvatni i temeljiti opis morfonologije hrvatskoga jezika. Hrvatska morfonologija. Ivan Marković. Delo predstavlja prvi sveobuhvatni opis morfonologije hrvatskog jezika. Eurojackpot Rezultati Hrvatska Lutrija. Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku /. Uloženo v Chorvatština. Vydáno: Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. sastavnica: hrvatski jezik, hrvatska i svjetska književnost, izvedbene umjetnosti, jezično izražavanje hrvatskoga književnoga jezika, Hrvatska jezikoslovna normativistika i Hrvatski jezik i jezična politika. Morfonologija proučava, dakle, fonemski sastav morfeme, analizira i klasifikuje fonološke činioce koji utiču na pojavu određenih morfema, odnosno gramatičke činioce koji utiču na pojavu određenih fonema. Morfonoloģijā nav iespējams norobežoties arī no suprasegmentālām parādībām. Gan vārda uzsvara, gan zilbes intonācijas maiņa daudzās valodās ir cieši saistīta ar dažādiem vārddarināšanas un......