Najbolja besplatna online knjižnica

Vodič za interkulturalno učenje

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2016
VELIČINA PO DATOTECI: 9,63
ISBN: 9789533039220
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Piršl, Elvi
CIJENA: BESPLATNO

Piršl, Elvi knjige Vodič za interkulturalno učenje epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

Ova znanstvena monografija ima naglašeno interdisciplinarna teorijsko-empi­rijska i metodološka obilježja jer objedinjuje tekstove o interkulturalizmu s pe­dagoškog, psihološkog, lingvističkog, sociološkog, antropološkog, etnološkog i drugih gledišta, a potkrijepljene bogatim rezultatima istraživanja. Upravo takav pristup razmatranju problema interkulturalizma omogućuje bolje i dublje upo­znavanje ne samo drugih i drukčijih od nas već i nas samih. Utvrđeni načini i pu­tevi sučeljavanja različitih koncepcija brojnih disciplinarnih matrica omogućili su autorima sagledavanje, uz konkretne doprinose tih istraživanja predmetu kojim se bave, i novih pravaca kretanja znanstvene misli. Monografija se može ocijeniti kao izuzetan vodič kroz materiju, što je širinu i dubinu iznesenih poj­mova i bitnih ideja odredilo, a pažnju autora usmjerilo na ključna pitanja. Nema sumnje da je riječ o vrijednoj publikaciji u kojoj se pronalaze drukčiji pristupi koji potiču na čitanje i razmišljanje. prof. dr. sc. OLIVERA GAJIĆVodič za interkulturalno učenje je originalno, aktualno i vrijedno štivo iz po­dručja interkulturalne pedagogije. Svojim sadržajem promiče razumijevanje socijalnih i obrazovnih problema vezanih uz kulturne različitosti i poslužit će svima koji rade u kulturno pluralnim sredinama i učionicama. Ova znanstvena monografija svojim sadržajem odgovara, ali i otvara nova pitanja i raspravu ve­zana uz interkulturalnu kompetenciju u suvremenom hrvatskom obrazovanju. doc. dr. sc. MARIJA SABLIĆKnjiga Elvi Piršl i suradnika nudi originalan znanstveni pristup fenomenu inter­kulturalizma, interkulturalnog odgoja i obrazovanja, a posebno odgoju i obrazovanju za interkulturalnu kompetenciju koji omogućuje čitateljima sustavan i kreativan način integriranja različitih teorijskih i aplikativnih pristupa. Ova monografija izvorno je znanstveno djelo u kojem je na jednom mjestu dan pregled, stanje i perspektive odgoja i obrazovanja za interkulturalnu kompetenciju, a novum je u tome da u Hrvatskoj nisu tiskana djela sličnog sadržaja i kakvoće. prof. dr. sc. NEVEN HRVATIĆO autorici: Elvi Piršl, izvanredna je profesorica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (Odjel za studij na ta­lijanskom jeziku). Od 1982. do 1992. zaposlena je u Osnovnoj talijanskoj školi „Galileo Galilei“ u Umagu, a od 1992. do danas na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Odjel za studij na talijan­skom jeziku (prije Pedagoški odnosno Filozofski fakultet). Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli predaje kolegije iz područja pedagogije i interkulturalne kompetencije i komunikacije na hr­vatskom i talijanskom jeziku, a dugi niz godina je bila vanjska suradnica na Visokoj učiteljskoj školi u Rijeci (današnji Učiteljski fakultet u Rijeci) za Metodiku nastave prirode i društva te gost predavač na Odjelu pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na posli­jediplomskom magistarskom i doktorskom studiju. Objavila je više od pedeset znanstve­nih i stručnih radova, sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim istraživačkim projektima, te bila recenzentica studijskih programa, znanstvenih monografija, udžbenika, znanstvenih radova. Od 2007. do 2014. godine voditeljica je znanstveno-istraživačkog projek­ta „Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju“. Usavršavala se u zemlji i inozemstvu te je sudjelovala na velikom broju znanstvenih i stručnih skupova. Uže područje rada i znanstve­nog interesa je interkulturalizam, interkulturalna osjetljivost i kompetencija.

... u nastavi. Učiti možemo strane jezike, možemo sticati znanja o drugim kulturama, a interkulturalno učenje počiva na ličnom iskustvu i podrazumeva stvaranje odgovarajućih okolnosti ... Vodič za interkulturalno učenje - Elvi Piršl... | KorisnaKnjiga.com ... . Vodič za škole: Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju. Priručnik za interkulturalno učenje kroz dramu. ... i memorijskih procesa. UČENJE ZA TRANSFER - primena i generalizacija znanja ... Postoji nekoliko vrsta učenja: 1. Mehaničko učenje je učenje napamet pošto se gradivo uči doslovno, bez izmena, razumevanja i uspostavljanja ... Vodič za učenje - Valentin Kuleto. Tag - „Vodič za interkultural ... Knjiga Vodič za interkulturalno učenje Elvi Piršl | Knjižara Znanje ... . Mehaničko učenje je učenje napamet pošto se gradivo uči doslovno, bez izmena, razumevanja i uspostavljanja ... Vodič za učenje - Valentin Kuleto. Tag - „Vodič za interkulturalno učenje". Kakva nam uzbuđenja i ekonomske promjene donosi industrija budućnosti? Odabrani primjeri, "Vodič za interkulturalno učenje", Elvi Piršl ur., Naklada Ljevak, Zagreb 2016., str. 23-47. Download. Problemski aspekti etno-antropološkog pristupa interkulturalizmu. Cited by. Year. Vodič za interkulturalno učenje. E Piršl, M Benjak, M Diković, M Jelača, A Matošević. Vodič za interkulturalno učenje, 89-143, 2016. T-Kit Interkulturalno učenje. Naslov originala Intercultural Learning T-kit Council of Europe Publishing F-67075 Strasbourg Cedex © Council of Europe and Različite faze koje Benet opisuje su koristan vodič pri osmišljavanju programa i metoda za grupni rad na temu razvoja interkulturalne osetljivosti. Vodič kroz klađenje uživo. Učenje za demokratsko građanstvo u. Europi. Engleski jezik. Ostale važne činjenice Ostale važne činjenice: Nastavnik zadržava pravo promjene izvora odnosno literature za učenje o čemu će pravodobno informirati studente. Vodic za ucenje. Vodič za učenje. Kako da sa manje truda i vremena postižete odlične rezultate. www.link-group.eu. Poznavanje i primena strategija i uputstava za učenje mogu vam biti od velike pomoći. Često studenti i učenici ovladavanje strategijama, taktikama i načinima za uspešnije učenje... Interkulturalno učenje je područje istraživanja, proučavanja i primjene znanja o različitim kulturama, njihovim razlikama i sličnostima. S jedne strane, uključuje teoretski i akademski pristup (vidi npr. Razvojni model interkulturalne osjetljivosti (DMIS) po Milton Bennett... Prirucnik Za Interkulturalno Ucenje Kroz Dramu. Okvir Nacionalnog Kurikuluma Smernice i Vodic Za Primenu WEB. Multi Interkulturalna Reforma. Interkulturno_obrazovanje. VODIC Za Unapredjenje Interkulturalnog Obrazovanja SR (1). Učenje je igra. Učenje kroz kreativnu dramu priprema mlade ljude za život u zajednici. U bezbednom okruženju igre i fikcije mladi istražuju situacije, moguća Vodič je rezultat projekta Dramska edukacija za interkulturalno učenje (Intercultural Drama Education And Learning - IDEAL), a finansira ga... "Vodič kroz kreativni dramski proces" i "Priručnik za interkulturalno učenje kroz dramu" objаvljeni su i kаo štаmpаnа i kаo elektronskа izdаnjа, kojа se besplatno mogu preuzeti sа sаjtа Bаzааrtа. Svaka od tih publikacija do sada je imala više od hiljadu preuzimanja, što govori o velikoj potrebi za tom vrstom... FIZIKA 3, vodič za samostalno učenje. Cijena. 50 kn ~ 7 €. Opis oglasa. FIZIKA 3, vodič za samostalno učenje, Profil, Anđelko Tečić. S Elvi Piršl i ostalim kolegama radio je na knjizi Vodič za interkulturalno učenje (2016.). Bio je istraživač na nekoliko projekata: Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju (MZOS), Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (HRZZ) te Kulture... Materijali za učenje*. trebaju opisivati povijesna i suvremena iskustva raznih etničkih, jezičnih i kulturnih grupa i to iz perspektiva tih grupa o to mora biti sastavan dio cjelokupnog teksta....