Najbolja besplatna online knjižnica

Ugovorno pravo osiguranja

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2016
VELIČINA PO DATOTECI: 12,12
ISBN: 9789530304215
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Keglević, Ana
CIJENA: BESPLATNO

svi Keglević, Ana knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

Knjiga Ugovorno pravo osiguranjadr. sc. Ane Keglević nedvojbeno se može smatrati prvim sustavnim i cjelovitim djelom s područja ugovornog prava osiguranja i obveze međusobnog obavještavanja ugovornih strana u domaćoj pravnoj literaturi. Riječ je o iznimno važnoj problematici za domaću teoriju i praksu. U knjizi se stručno i vrlo jasno analizira uređenje ugovornog prava osiguranja i obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju u europskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom pravu iz funkcionalne, komparativne te djelomično povijesne perspektive. Cilj je ove knjige dvostruk; dati analizu i pregled razvoja ugovornog prava osiguranja u hrvatskome, njemačkome i engleskom pravu te pravu Europske unije te dati analizu instituta obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju kao jednog od najvažnijih instituta zaštite potrošača danas. Zbog strukture teksta i stila pisanja knjiga je namijenjena ne samo pravnim znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija i stručnjacima nego i praktičarima (odvjetnicima i sudcima), osiguravajućim društvima i njihovim udruženjima, institucijama za izvansudsko rješavanje sporova i zaštitu potrošača te svima koje zanima ta problematika. Ova je knjiga nastala kao rezultat rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno pravo u Hamburgu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Cambridgeu, Institutu za europsko i poredbeno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Oxfordu, te UNIDROIT institutu iz Rima u razdoblju od 2010. do 2015. godine te njezina objava ne bi bila moguća bez prijateljske podrške Zaklade Hanns Seidel.

... Pavića "Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba" pruža čitatelju cjelovitu informaciju o zakonodavstvu Republike Hrvatske, sudskoj praksi i stajalištima pravne teorije, ali i važna saznanja o tome kako su ti instituti uređeni u pravnim sustavima drugih zemalja ... PRAVO OSIGURANJA - Nasciturus ... . Načela europskog ugovornoga prava osiguranja, a posebice njegov status i perspektive u kontekstu cjelokupnog projekta stvaranja Zajedničkog referentnog okvira za europsko ugovorno pravo. ključne riječi: europsko ugovorno pravo, europsko ugovorno pravo osiguranja, Načela europskog ugovornog prava osiguranja, Ova je knjiga nastala kao rezultat rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno pravo u Hamburgu, Pra ... Ugovorno pravo osiguranja - Školska knjiga ... . ključne riječi: europsko ugovorno pravo, europsko ugovorno pravo osiguranja, Načela europskog ugovornog prava osiguranja, Ova je knjiga nastala kao rezultat rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno pravo u Hamburgu, Pravnom fa Obrađuje se statusno i ugovorno pravo osiguranja i organizacija tržišta osiguranja općenito kroz sustav domaćih, međunarodnih i pravila EU koja uređuju područje, kao i pojam reosiguranja. Statusno pravo osiguranja u Republici Hrvatskoj (vrste društava za osiguranje, uprava i nadzorni odbor društva za osiguranje, nadzor, posredovanje i zastupanje u osiguranju) - ishod 6. Ishodi učenja. I1 - Definirati osiguranje i objasniti osnove pojmove (rizik, premija, osigurani slučaj) te značaj osiguranja u gospodarstvu. kodificirano pravo osiguranja, ono nije kodificirano jedinstvenim pravnim aktom, nego je svaki njegov segment uređen posebnim zakonskim aktom. 1. Izvori prava osiguranja Osiguranje se tokom razvoja pojmovno i sadržajno odredilo kao spe-cifičan ugovor s vlastitim pravnim obilježjima, što ga bitno razlikuje od ostalih tipiziranih pravnih ... 1. Drago Pavić: Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba, Tectus, Zagreb, 2009., str. 1.-140; 2. Drago Pavić: Pomorsko imovinsko pravo, Književni ... UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba. Knjiga UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba dr. Drage Pavića, najpotpunije je i temeljno djelo struke osiguranja. Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pretplata Sadržaj. Novo izdanje! godina XXIII broj 4/2021 *izdanje ... - Prof. Pavić (Ugovorno pravo osiguranja, Tectus, 2009, na 313): „Ustupanje prava na naknadu štete obavlja se pri sklapanju ugovora o osiguranju unošenjem u policu osiguranja tzv. vinkulacijske klauzule, tj. izjave o plaćanju naknade za štetu (eng. Loss Payable Clause). U našem je pravu takva pravna posljedica Ugovor o osiguranju (elementi ugovora o osiguranju, obilježja ugovora o osiguranju, stranke ugovora o osiguranju, sklapanje ugovora o osiguranju, trajanje ugovora o osiguranju, polica osiguranja, obveze stranaka, odgovornost, uvjeti osiguranja, zastara prava, prijenos ugovora) Višestruko i dvostruko osiguranje Suosiguranje Podosiguranje II Ugovorno pravo osiguranja Ana Keglević Školska knjiga Ugovorno pravo. Trgovački ugovori. Ugovori građanskog prava. Savjetovanje u vezi s pitanjima ugovornog prava. Međunarodno ugovorno pravo. Međunarodno privatno pravo. Parnični postupci i arbitraže. Područja prakse. Antikartelsko pravo & Tržišno natjecanje. EUROPSKO UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA Akcijskim planom 2003. godine predloženo je usvajanje Zajedničkog referentnog okvira za europsko ugovorno pravo kao opcijskog instrumenta koje bi postojalo paralelno s nacionalnim ugovornim pravom, a ne umjesto njega. Dio Zajedničkog referentnog okvira čine i pravna UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA D. SAŽETAK 126 128 a verzija us Il skih usluga )SIGURANJA PRAVA JRANJU DREDABA B. ENGLESKO PRAVO UVOD PRAVNI IZVORI 2 5 PRAVO ZAKON O POMORSI 'ARON O POTROŠ/ ZARCN C OSIGURA O FINANCL TRŽI§IU (FSMA) 1 Oslgurantkova predugovcrna obveza obavještavar Zakonom o posredovanju i zastupanju u osiguranju. 2.1.3.Ugovorno(imovinsko) pravo Ugovorno(imovinsko) ...