Najbolja besplatna online knjižnica

Javne financije

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2000
VELIČINA PO DATOTECI: 10,43
ISBN: 9536070405
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Brummerhof, Dieter
CIJENA: BESPLATNO

Uživaj čitajući Javne financije Brummerhof, Dieter epub knjige besplatno

Opis:

IZRAZITA SUVREMENOST, SVE POJAVE IZ PODRUČJA TEORIJE I PRAKSE JAVNIH FINANCIJA! Ova knjiga predstavlja izuzetno kvalitetno U udžbeniku koji je pred nama govori se o analizi uzroka državnih odluka i njihovih učinaka na razna područja ekonomske aktivnosti. U prvom planu su javne fi nancije, odnosno prihodi i rashodi države. Udžbenik sadrži i vrlo aktualne i analitički dotjerane dijelove o osnovama fi skalne politike stabilizacije, te o osnovama fi skalne politike raspodjele. Također, knjiga posjeduje i prilično rijetku kvalitetu – izrazitu suvremenost. Kratki sadržaj: Osnove javnih financija Alokacijska neučinkovitost tržišta i državna politika alokacije Državni procesi odlučivanja Struktura. Razvoj i odrednice državne aktivnosti Osnovne fiskalne stabilizacijske politike Osnove fiskalne politike raspodjele Okvir za federalnu državu

...a Jelcié JAVNE FINANCHJE Ssik Zagreb, 2001 ... Javne financije | Forum studenata Stručnog studija javne uprave ... . Bosku CIP — Katalogizacia « publikacii Nacionalna i sveueilsna knjinica, Zegreb UDK 336.1/5(075.8) JELEIG, Barbara Taine financije... Javne financije. Doc. Dr. sc. Nika Sokol. Opće informacije. D oc . D r.sc . Nika Sokol Katedra za financije Konzultacije: pon. 12.15.-13.30 sri . 16.15. - 17.15 E-mail: nsokol @ efzg.hr Slideshow... Jurković, Pero (2002): Javne financije, Masmedia, Zagreb Rosen, Harvey (1999): Javne financije, Institut za javne financije, Zagreb Brummerhoff, Dieter (2001): Javne financije, MATE d.o.o. Zagreb javne financije Grad Löbau Be ... Javne financije ... .o.o. Zagreb javne financije Grad Löbau Besplatno preuzimanje PDF-a i online pregled. Institut za javne financije predstavio je 5. srpnja 2021. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti... lje}a odlikovao javne financije. Presudni korak u oblikovanju takvog pris-. tupa napravio je upravo , Michigan. University Press, Ann Arbor, 1965., 308. Petak, Z., Javne financije i teorija..., Polit. misao... Javne se financije u centralno planiranim gospodarstvima u osnovi razlikuju od onih u tržišnim gospodarstvima. Neka su državna poduzeća stvarala dobit koja je pomagala u financiranju vladinih... JAVNE FINANCIJE 2.KOLOKVIJ - kao ¥Œto su op¤â€e javne slu¥¾be, obrana, obrazovanje, poljoprivreda, socijalno. Zato Prouavati Javne Financije. Istra¾ivaki projekt - sdus. ... Institut za javne financije javna je ustanova koja se bavi istraživanjem ekonomskih tema važnih za gospodarski rast i razvoj, tranziciju ka tržišnom gospodarstvu ...