Najbolja besplatna online knjižnica

Dijete i obitelj-emocionalni i socijalni razvoj

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2003
VELIČINA PO DATOTECI: 5,14
ISBN: 9531912335
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Brajša-Žganjec, Andreja
CIJENA: BESPLATNO

Brajša-Žganjec, Andreja knjige Dijete i obitelj-emocionalni i socijalni razvoj epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

U suvremenoj psihologiji znanstvenike sve više interesira međusobna povezanost emocija, motivacije i ponašanja te uloga emocija u normalnom razvitku i društvenom funkcioniranju. Ipak nema mnogo istraživanja i teorija o ulozi emocija te njihovoj regulaciji u obitelji, iako su individualne razlike u emocionalnosti i sposobnosti regulacije emocija važne za razne aspekte socijalnog funkcioniranja. U posljednjih pedesetak godina psiholozi imaju dva osnovna pristupa u konceptualizaciji dječjeg razvoja, istraživanja regulacije razvoja kongitivne i socijalne kompetencije kod djece i istraživanja dinamike obiteljskog sustava. Pri tome obitelj može imati zaštitnu i rizičnu ulogu za razvoj dječje psihopatologije. U ovoj se knjizi pokušava razjasniti neke odnose unutar obiteljskog života važne za dječji emocionalni i socijalni razvoj. U prvom dijelu knjige opisuju se istraživanja dječjeg emocionalnog i socijalnog razvoja, osnovni pristupi proučavanju emocija te regulacija i socijalizacija emocija u djetinjstvu. U drugom dijelu knjige prikazano je istraživanje u kojem je ispitivana povezanost strukture roditeljskih metaemocija i dječje psihosocijalne prilagodbe. Ova knjiga namijenjena je u prvom redu stručnjacima koji se bave dječjim emocionalnim i socijalnim razvojem kao i utjecajem obitelji kao jednim od najvažnijih čimbenika u tom razvoju. Posebno se može preporučiti stručnjacima koje zanima uloga obiteljskih odnosa u dječjoj psiho-socijalnoj prilagodbi. Iz sadržaja Prvi dio: Obitelj i dječji emocionalni i socijalni razvoj, Individualni i okolinski utjecaji na dječju psihosocijalni prilagodbu, Obilježja dječje psihosocijalne prilagodbe, Obitelj i emocionalno funkcioniranje, Struktura roditeljskih metaemocija i dječja psihosocijalna prilagodba, Načini mjerenja dječjeg temperamenta, razumijevanja emocija, eksternaliziranih i internaliziranih problema, dječjeg agresivnog i prosocijalnog ponašanja, strukture roditeljskih metaemocija i obiteljskog funkcioniranja. Drugi dio: Istraživanje povezanosti roditeljskih metaemocija, obiteljskog funkcioniranja, individualnih karakteristika djeteta i dječje psihosocijalne prilagodbe, Ciljevi i problemi istraživanja, Metoda, Rezultati i rasprava rezultata, Opća rasprava, Zaključci

...on i Greenspan Temeljne potrebe djeteta na koje Rizična obitelj ... PDF Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina u osnovnoj školi ... . ■ Emocionalna sigurnost - preduvjet zdravog razvoja. ■ Roditelji. Roditelji i socio-emocionalni razvoj djeteta. "Odgojni utjecaj roditelja na djecu toliko je velik i značajan da neki... Emocionalni i Socijalni razvoj. Eriksonova teorija psihosocijalnog razvoja. način nošenja pojedinca sa socijalnim iskustvima utječe na razvoj njegove ličnosti Slideshow 5601803 by jaclyn. - proširena obitelj: Obitelj u kojoj uz roditelje i dijete ž ... Emocionalni razvoj djeteta - emocionalna samoregulacija po godinama ... . - proširena obitelj: Obitelj u kojoj uz roditelje i dijete žive bake i djedovi. - adoptirana obitelj: „Bračni parovi zajedno s posvojenim djetetom čine adoptiranu. „Pravo djeteta na razvoj - tjelesni, duševni i emocionalni - najuže je povezano s obiteljskopravnim određenjem. Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj. Jastrebarsko: Naklada. U programima studija za zanimanja socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator integrirani su sadržaji usmjereni na stjecanje znanja i vještina za neposredni rad u prevenciji, detekciji, tretmanu i post-tretmanskoj zaštiti djece i... Dijete je sada već svijesno osjećaja drugih, ima određenu empatiju tj. može razumjeti kako se netko osjeća u određenoj situaciji i može mu pokušati pomoći. Djecu u nižim razredima osnovne škole često možete vidjeti u igri koja oponaša stvarni život. Na taj način oni pokazuju da su počeli razumijevati... U knjizi „Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj" autorica navodi da se agresivna ponašanja prema vrsti dijele na fizička i verbalna, a prema uzrocima pojavljivanja na nenamjerna (ili emocionalna) i namjerna (ili instrumentalna). Namjerna agresija je motivirana težnjom za postignućem nekih vanjskih... Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. Intelektualni razvoj djeteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Razvoj djetetove kompetencije za samokontrolu podrazumjeva postepenu akumulaciju kapaciteta da se podržavaju instrukcije i pravila odraslih i društva, kao i U neradnim redovima su navedeni tipični uzrasti i stadijumi koji karakterišu uspješno i dijete sa problemima u ponašanju u socijalnom razvoju Za dijete je razvijanje i poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja jednako važno kao i pravilan fizički razvoj te će ga u odraslom razdoblju života pratiti u svim njegovim segmentima. Što roditelj može učiniti kako bi dodatno potaknuo emocionalni i socijalni razvoj djeteta? Socijalni emocionalni razvoj postavlja temelje djeci za bavljenje drugim razvojnim zadacima. Na primjer, kako bi ispunilo težak školski zadatak, djetetu će možda trebati sposobnost upravljanja osjećajem frustracije i traženja pomoći od vršnjaka. Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. · Haug - Schnabel, G. Agresivnost u dječjem vrtiću : razumijevanje i svladavanje problema. Prostorno okruženje kao poticaj za razvoj i učenje djece predškolske dobi. Magistra Iadeertina. I. Macuka: Emocionalni i ponašajni problemi mlađih adolescenata... Iz dobivenih korelacija na poduzorcima adolescenata i adolescentica može se uočiti kako su u značajnijoj relaciji eksternalizirani i internalizirani problemi Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. Učenje kao saznajni, socijalni i emocionalni proces. Odjeljenje, kao vršnjačka, prirodna grupa u kojoj dijete uči i socijalizuje se, jedan je od najsnažnijih izvora za identifikaciju (poistovjeći...