Najbolja besplatna online knjižnica

Program općeg dijela državnog stručnog ispita (6. izdanje)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2011
VELIČINA PO DATOTECI: 10,90
ISBN: 9789537812058
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Grupa Autora
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Program općeg dijela državnog stručnog ispita (6. izdanje) pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

ZBIRKA PROPISA VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje Zbirku propisa Program općeg dijela državnog stručnog ispita izdali smo kao V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje 2009. godine. Od tog datuma neki su od temeljnih propisa izmijenjeni odnosno dopunjeni: Ustav Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10 i 85/10 – proč. tekst), Zakon o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 142/06 – Uredba, 77/07 – Uredba, 107/07, 27/08, 34/11 – v. čl. 10. Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru i 49/11), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11). Doneseni su novi Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09) i Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10) kao i drugi propisi. Ovaj Program temelji se na Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (Nar. nov., br. 61/06). Prema navedenom programu, opći dio državnog stručnog ispita obuhvaća sljedeće predmete: 1. Ustavno uređenje 2. Sustav državne uprave 3. Službenički odnosi 4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave 5. Upravni postupak i upravni sporovi 6. Uredsko poslovanje 7. Osnove sustava Europske unije Zbirka sadržava tekstove zakona i drugih propisa na temelju kojih državni stručni ispit polažu osobe za obavljanje poslova sukladno školskoj spremi prema rješenju o rasporedu na radno mjesto odnosno prema poslovima koje obavljaju. Ova zbirka propisa ima za cilj pomoći svima koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita, i uputiti ih da se što lakše snađu u opsežnim propisima koji su pravni izvori za pripremu polaganja državnog stručnog ispita. Također, ovo izdanje sadržava tekstove svih zakona i drugih propisa koji su obuhvaćeni Programom općeg dijela državnog stručnog ispita sa stanjem na dan 20. kolovoza 2011. godine, s napomenom da su određeni propisi (npr. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave) dani u redakcijski pročišćenom obliku ili u obliku izvoda iz određenih propisa s odgovarajućim napomenama, radi lakšeg snalaženja kandidata u pripremi za polaganje državnog stručnog ispita. Uredništvo Priredili: Sanda Pipunić dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave; Kristina Ratković dipl. iur., načelnica Odjela za pravna pitanja službeničkog sustava u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske; Ana Rogić dipl. iur.; Hrvoslav Bašić dipl. iur.

...it za poslove zaštite na radu (u daljem tekstu: stručni ispit), kandidat polaže prema programu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1) ... Polaganje Državnog ispita | Info | Društvo ... . Stručni ispit sastoji se od opšteg i posebnog dijela. Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Polaznik dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita, zakone i druge propise koje primjenjuje pri obavljanju određenih mu poslova i zadaća, te stručnu i... poozz, da li netko ima skriptu sa svim zakonima za opći dio državnog ispita ua područje lokalne i regionalne Molim vas da mi netko pošalje noviju verziju skripte za ... Program općeg dijela državnog stručnog ispita - VI.... ... ... poozz, da li netko ima skriptu sa svim zakonima za opći dio državnog ispita ua područje lokalne i regionalne Molim vas da mi netko pošalje noviju verziju skripte za VSS za opći dio državno stručnog ispita i posebni dio za Pozdrav, ima li koja dobra duša da mi pošalje skriptu iz općeg dijela na mail... Struĉni dio ispita Program struĉnog dijela ispita obuhvata: - Zakon o geološkim istraţivanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o jedinstvenom naĉinu utvrĊivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi - Pravilnik o naĉinu... Pisanje programa stručnog osposobljavanja odvija se od strane poslodavaca te u suradnji s mentorima. U strukama koje imaju definiran program Pošto ovaj ured u kojem ja radim je dio općih i kadrovskih poslova, jedan veći dio općeg dijela državnog ispita im dolazi iz našeg ureda i onda mi... Program općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od pravnih izvora i literature za polaganje općeg i po-sebnog dijela državnog stručnog ispit, koji je sastavni dio navedene Uredbe6. 5. Položen državni stručni ispit kao uvjet za prijam u službu. Sukladno članku 4 a. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine« br. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja veterinarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima Organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave prijave za polaganje ovih stručnih ispita za svoje zaposlene podnosiće sada elektronski, korišćenjem novog softverskog rešenja za stručne ispite....