Najbolja besplatna online knjižnica

Društvo i odnos prema drogama

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2005
VELIČINA PO DATOTECI: 8,24
ISBN: 9531690928
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Dubreta, Nikša
CIJENA: BESPLATNO

Dubreta, Nikša knjige Društvo i odnos prema drogama epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

Upotreba marihuane i hašiša u radu se promatra kao glavni element analize odnosa društva prema drogama. Pri tome se upozorava da je taj odnos moguće izraziti u terminima sociokulturnog konteksta upotrebe droga kako na razini makro-sociološke analize (obilježja društva i kulture unutar kojih se upotreba odvija), tako i na razini mikro-sociološke analize (neposredni kontekst upotrebe). Među nekoliko razloga koji upućuju na važnost analize socio-kulturnog konteksta upotrebe droga, osobito se naglašava njegova uloga pri interpretaciji značenja djelovanja samih droga s ukazivanjem na potrebu prevladavanja pristupa koji bi djelovanje droga zasnivali isključivo na njihovim farmakološkim obilježjima. Nakon pregleda glavnih socijalno-teorijskih pristupa problemu prisutnosti droga u društvu, u radu se skicira sociokulturni kontekst upotrebe marihuane i hašiša u Hrvatskoj. On je definiran kao ambivalentan, pri čemu se se – na tragu polarizirajućih i kvaziideal-tipskih pojmovnih parova (retradicionalizacija-modernizacija, segmentarni i fragmentarni tipovi strukturiranja društva) – složenost društvene dinamike i njezinih kulturalnih učinaka, nadograđuje pojmovima normalizacije i na apstinenciju usmjerene societalne reakcije koje su definirane pripadajućim poddimenzijama. S druge strane, subjektivno iskustvo samih korisnika i njihovo djelovanje u svakodnevnom suodnošenju s datim sociokulturnim kontekstom zahvaćeno je kvalitativnim istraživanjem na planu mikro-sociološke analize i u zaključcima upućuje na relativizaciju i dekonstrukciju determinističkih koncepcija na području sociologije devijantnosti i subkultura mladih unutar kojih se upotreba spomenutih droga pretežno istraživala.

...a: sociokulturni kontekst upotrebe kanabisa ... rambo amadeus o drogama | Info | Društvo ... . Sažetak Upotreba marihuane i hašiša u radu se promatra kao glavni element analize odnosa društva prema drogama. Većina programa liječenja ovisnosti o drogama u Europi provodi se u izvanbolničkom okruženju u specijaliziranim izvanbolničkim ustanovama kao najvećem pružatelju usluga liječenja (Europski 22. Dubreta, N. (2005). Društvo i odnos prema drogama. Sociokulturni kontekst upotrebe kanabisa. ... Utjecaj obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe i ... . Sociokulturni kontekst upotrebe kanabisa. Copyright: KTV televizija Zabranjeno svako kopiranje video i/ili audio snimaka i postavljanje na druge kanale! 5.6. Raspodjela stavova o drogama prema spolu i mjestu stanovanja. 13) Dubreta, N. (2005): Društvo i odnos prema drogama. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Pučko otvoreno učilište Zagreb. Prema domovini misli Bojan Marotti. Psihosocijalne determinante ovisnosti o drogama. Diplomski rad. Maja Knez Mentor: Izv. prof. dr. sc. Sažetak Istraživanje je provedeno kako bi se ispitale neke psihosocijalne determinante ovisnosti o drogama, odnosno razlika između skupine ovisnika i ne-ovisnika u... Žanr. Stručna literatura - Znanje - Učenje - Dr...